The exchequer will incur an additional ₹15,000 crore year due to the free ration policy.

The exchequer will incur an additional ₹15,000 crore year due to the free ration policy.

This is the amount that the Union government used to make by selling the States subsidized food grains; additional expenses for purchasing, storing, and distributing the grain will also need to be computed.

According to a Union Finance Ministry official, the public coffers will lose at least ₹15,000 crore annually as a result of Prime Minister Narendra Modi’s recent statement that the free food grains program would be extended for an additional five years.

The economic cost of rice and wheat, which is impacted by several aspects like procurement, storage, and distribution costs, determines the overall food subsidy bill, according to the official. The extra ₹15,000 crore is just the revenue the Union government used to get annually from the sale of food grains that were subsidized to the States for the more than 80 crore beneficiaries who were covered by the National Food Security Act. The Act stipulated that ₹3 would be paid for rice, ₹2 for wheat, and ₹1 for coarse grains per kilogram.

Thu

Related Posts

Xã Dương Quang phát triển nghề mộc

Nghề mộc ở xã Dương Quang Chúng tôi đến thăm các làng nghề mộc mỹ nghệ ở thôn Mão Chinh và thôn Bùi Bồng ở xã Dương…

Phát triển sản xuất theo các tiêu chuẩn nông thôn được cải thiện, kiểu mẫu

Phát triển sản xuất theo các tiêu chuẩn nông thôn được cải thiện, kiểu mẫu Các địa phương trong tỉnh đã tập trung vào việc đáp ứng…

Thúc đẩy sản xuất gạo bền vững và bảo đảm a ninh lương thực toàn quốc

Thúc đẩy sản xuất gạo bền vững và bảo đảm a ninh lương thực toàn quốc Chỉ thị số 24/CT-TTg, vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính…

Kim Động: Cố gắng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới được cải thiện và nông thôn mới kiểu mẫu.

Kim Động: Cố gắng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới được cải thiện và nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Kim Động đã thực hiện…

Các công ty cố gắng duy trì tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu.

Các công ty cố gắng duy trì tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Thay đổi quy trình sản xuất cũng như các chiến lược xúc tiến thương…

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các khu vực nông thôn

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các khu vực nông thôn   Nhiều năm qua, xã Phạm Ngũ Lão (Kim Động) đã tập trung vào…

Leave a Reply

Your email address will not be published.