Within a clinic located in the most polluted neighborhood of Delhi

Within a clinic located in the most polluted neighborhood of Delhi

What occurs if the air quality index spends a week at or near the 500-level?

A disconcerting symphony of sounds fills the clinic: children sobbing in agony, and raspy, violent coughing fits. By midday, patients are sitting on the pharmaceutical cartons that are scattered throughout the clinic’s waiting area, taking up the one bench.

This is the Bakkarwala Aam Aadmi Mohalla Clinic, located in Mundka, the most polluted district of the capital over the past week. Mundka, an industrial neighbourhood in West Delhi, recorded an average seven-day air quality index (AQI) of 446.43 between October 31 and November 6, with the AQI reaching hazardous levels of over 400. The Mundka’s AQI reached 480 on November 5.

What occurs if the air quality index spends a week at or near the 500-level?

A disconcerting symphony of sounds fills the clinic: children sobbing in agony, and raspy, violent coughing fits. By midday, patients are sitting on the pharmaceutical cartons that are scattered throughout the clinic’s waiting area, taking up the one bench.

This is the Bakkarwala Aam Aadmi Mohalla Clinic, located in Mundka, the most polluted district of the capital over the past week. Mundka, an industrial neighbourhood in West Delhi, recorded an average seven-day air quality index (AQI) of 446.43 between October 31 and November 6, with the AQI reaching hazardous levels of over 400. The Mundka’s AQI reached 480 on November 5.

Thu

Related Posts

Xã Dương Quang phát triển nghề mộc

Nghề mộc ở xã Dương Quang Chúng tôi đến thăm các làng nghề mộc mỹ nghệ ở thôn Mão Chinh và thôn Bùi Bồng ở xã Dương…

Phát triển sản xuất theo các tiêu chuẩn nông thôn được cải thiện, kiểu mẫu

Phát triển sản xuất theo các tiêu chuẩn nông thôn được cải thiện, kiểu mẫu Các địa phương trong tỉnh đã tập trung vào việc đáp ứng…

Thúc đẩy sản xuất gạo bền vững và bảo đảm a ninh lương thực toàn quốc

Thúc đẩy sản xuất gạo bền vững và bảo đảm a ninh lương thực toàn quốc Chỉ thị số 24/CT-TTg, vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính…

Kim Động: Cố gắng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới được cải thiện và nông thôn mới kiểu mẫu.

Kim Động: Cố gắng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới được cải thiện và nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Kim Động đã thực hiện…

Các công ty cố gắng duy trì tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu.

Các công ty cố gắng duy trì tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Thay đổi quy trình sản xuất cũng như các chiến lược xúc tiến thương…

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các khu vực nông thôn

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các khu vực nông thôn   Nhiều năm qua, xã Phạm Ngũ Lão (Kim Động) đã tập trung vào…

Leave a Reply

Your email address will not be published.